Obchodni podmínky2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“)
vydané společnosti FINKO, s.r.o.

se sídlem Českomoravská 1181/21, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 64 94 41 66
zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 42610 dne 26. února 1996

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.rcdrony.eu (dále také jen „Zprostředkovatel“)

k úpravě práv a povinností vzniklých z Kupní smlouvy uzavřené mezi

Gadgets House s.r.o., IČO: 242 80 071, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem, (dále jen „Prodávající“, nebo také „my“), na straně jedné,

a Zákazníkem e-shopu (dále jen „Kupující“, nebo také „vy“), na straně druhé,

(dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

Reklamace a vrácení zboží:

www.reklamacniformular.cz
adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží: Gadgets House s.r.o., Do Čertous 2634/7, logistický park P3, Hala H1 – boční vchod č. 6, 19300 Praha 20
provozní doba: Pondělí až pátek (8:00-16:00)
telefonní číslo: 601 550 370

1. POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito VOP dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem používané v jednotném i množném čísle v následujících významech:
cena za rok
cena za měsíc
Ceník redakčního systému BUSINESS

Jednorázová platba
Zaplatíte za redakční systém BUSINESS celkovou cenu 40 000,- CZK (včetně DPH)

Platba rozdělená do několika splátek
Platba rozdělená do třech měsíců
první splátka: 20 000,- CZK
další dvě splátky: 2 x 10 000,- CZK
platba celkem: 40 000,- CZK (včetně DPH s nulovým navýšením)

Platba rozdělená do šesti měsíců
6 x 7 200,- CZK
platba celkem: 43 200,- CZK (včetně DPH)

Platba rozdělená do dvanácti měsíců
12 x 3 800,- CZK
platba celkem: 45 800,- CZK (včetně DPH)

zde bude popis ceny 2